Cílem předmětu je seznámit studenty se základními formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu a správu