Druhá část kursu je věnována teorii regrese, korelace, kontingenčním tabulkám, analýze časových řad a principům statistického srovnávání.