Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi řízení rizika nejen v malých a středních podnicích, ale i ve velkých korporacích. Studenti by měli být schopni základní analýzy rizikové situace podniku a návrhů možných řešení k redukci či eliminaci rizika.