Studenti získají informace týkající se vývoje sociální politiky, jejích cílů, principů, funkcí a nástrojů. Cílem předmětu je seznámit studenty se socioekonomickými dopady globalizace v současném světě a reakcí sociální politiky na tyto nové trendy. V kontextu společenských věd jsou propojeny teoretické přístupy s praktickou politikou uplatňovanou nejen v ČR, ale i v evropském měřítku. Zároveň jsou rozebrány trendy ve vývoji a potenciální reformní návrhy ve zkoumaných oblastech.