Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy makromolekulární chemie. Studenti budou seznámeni se s polymeračními reakcemi vedoucími ke vzniku polymerů, s hierarchickou strukturou polymerů s cílem pochopit principy chování polymerů v závislosti na jejich struktuře. Problematika je probírána na příkladech, které zahrnují běžné i speciální polymery, a to i v návaznosti na polymery, které jsou využívány pro výrobu textilních materiálů a nanomateriálů. Část přednášek je věnována biopolymerům. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.