Historie elektrického zvlákňování, elektrický a kapilární tlak, elektrická dvoj-vrstva, Taylorův kužel, jehlové a hladinové elektrostatické zvlákňování, typy zvlákňovacích zařízení, ko-axiální elektrické zvlákňování, elektrický vítr, zářivé jevy doprovázející elektrické zvlákňování, speciální kolektory, technologie tažení individuálních nanovláken, technologie odstředivého zvlákňování, produkce nanovláken buňkami.