Cílem studia je rozšířit znalosti chemie tak, aby studenti získali potřebný základ v obecné a organické chemii a následně ho mohli rozvinout v dalších specializovaných přednáškách na Fakultě textilní TUL.