Předmět uvede do problematiky environmentálních věd, poskytne orientaci při hledání souvislostí mezi poznanými aspekty biotických i abiotických přírodních procesů a seznámí s nástroji, které má společnost na lokální i globální úrovni k dispozici pro ovlivnění stavu životního prostředí. Charakter předmětu je přehledový a motivační, studenti si mohou získané poznatky prohloubit volbou souvisejících povinně-volitelných předmětů.