Osvojit si: základy a charakteristiku chemických analytických metod. Metody separační.