Osvojit si: příklady odměrných a vážkových stanovení. Papírová a tenkovrstvá chromatografie. Ionexová chromatografie.