Předmět seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie, fyziologie a základy první pomoci. Pozornost je věnována aktuálním problémům vlivu životního prostředí na zdraví, problematice drogových závislostí a výchově k osobní odpovědnosti za své zdraví. Průběžně jsou probírány vývojové odlišnosti v jednotlivých etapách ontogeneze, se zaměřením především na předškolní a školní věk.