Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy moderních biotechnologií. V souladu s definicí "Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití." Budou studenti seznámeni s principy genové manipulace, produkce potravin a léčiv pomocí mikroorganismů, s problematikou geneticky modifikovaných organismů, a dále remediace znečištěných půd a vod a bioterorismu.