Chemické složení základních potravin (esenciální faktory, balastní látky, atd.). Anatomie a fyziologie trávicí soustavy člověka. Samovolné chemické reakce v potravinách. Konzervace, skladování a zpracování potravy. Mikrobiální kontaminace. Zásady správné výživy.