Didaktika botaniky. Didaktika zoologie. Didaktika biologie člověka. Cílem předmětu je získání znalostí o didaktických možnostech výuky přírodopisu na ZŠ. Cvičení jsou zaměřeny na vlastní prezentaci vedení výuky na konkrétním příkladu a inovativních přístupech k didaktice jednotlivých témat.