Cílem předmětu je získání znalostí o základních evolučních procesech, fylogeneze vývoji bioty od paleozoika do současnosti.