Cílem kurzu je seznámit studenty s procesy probíhajícími v živé přírodě, jejich vliv na výskyt organismů a na způsobu jejich života. Probereme základní ekologické pojmy a jevy, vztahy organismů k prostředí, vztahy mezi organismy navzájem a rozdíly mezi vodními a suchozemskými ekosystémy. Stručně se seznámíme také s biomy světa a České republiky, vlivem člověka na ekosystémy a s krajinou ekologií.