Cílem předmětu je seznámit studenty s experimentálními metodami užívanými v oboru technické mechaniky, způsoby jejich realizace a vyhodnocení naměřených dat.