Předmět navazuje na základní znalosti získané v kurzu Pružnost a pevnost 1, které dále rozšiřuje o analýzu 3D napětí a deformací. Předmět zprostředkuje hlubší pochopení komplexních napěťově-deformačních stavů vznikajících v tělesech a buduje pevný základ pro pokročilé přístupy navrhování součástí strojů a konstrukcí na základě moderních experimentálních a numerických metod.