Vyškrtnutí studenta z předmětu / kurzu

Vyškrtnutí studenta z předmětu / kurzu

by Igor Kopetschke -
Number of replies: 0

V průběhu loňského letního semestru byla pro studenty deaktivována možnost vyškrtnout sebe sama z předmětu / kurzu. 

Zdůvodnění:
Když se student z kurzu sám odregistruje/vyškrtne, dojde tím zároveň k vymazání jeho kompletní studijní historie v kurzu včetně výsledků testů, splněných úkolů atd.  Protože k tomu docházelo i v situacích, že se student vyškrtl omylem a nešlo již zpětně jeho výsledky obnovit, byla tato volba pro studenty deaktivována.

Studenta může sám vyškrtnou nyní pouze vyučující kurzu.

V současné době probíháí možnost tzv. suspendace studenta, která nahradí původní vyškrtnusí sebe sama. To znamená, že ze svého pohledu již student nebuide mít do kurzu přístup, ale jeho výsledky zůstanou v kurzu zachovány. Studenta bude možno opětovně aktivovat.

Implementace tohoto řešení bude hotova do poloviny měsíce prosince 2021.