Novinky stránek

Portál má oficiální podporu TUL

 
Obrázek: Igor Kopetschke
Portál má oficiální podporu TUL
autor Igor Kopetschke - Čtvrtek, 23. červen 2016, 00.35
 

Od 1.7.2016 portál přechází pod univerzitní knihovnu a tím se stává oficiální a podporovanou platformou pro elektronické vzdělávání v rámci TUL. Velké díky za nezměrné úsilí tímto patří ředitelce UKN Mgr. Jitce Venclákové, děkanovi FM prof. Ing. Zdeňku Plívovi, Ph.D., RNDr. Kláře Císařové, Ph.D. a vedení TUL.