Portál má oficiální podporu TUL

Portál má oficiální podporu TUL

by Igor Kopetschke -
Number of replies: 0

Od 1.7.2016 portál přechází pod univerzitní knihovnu a tím se stává oficiální a podporovanou platformou pro elektronické vzdělávání v rámci TUL. Velké díky za nezměrné úsilí tímto patří ředitelce UKN Mgr. Jitce Venclákové, děkanovi FM prof. Ing. Zdeňku Plívovi, Ph.D., RNDr. Kláře Císařové, Ph.D. a vedení TUL.