2019/20

Základy oboru Stavební tepelná technika v rozsahu nutném pro studenty architektury. Poznatky o klimatu, hlavní charakteristiky. Nepřímá zatížení staveb. Tepelné a vlhkostní charakteristiky materiálů. Navrhování obalových konstrukcí na účinky teploty a vlhkosti. Vnitřní mikroklima. Objemové změny, trvanlivost konstrukcí. Průvzdušnost. Izolační materiály.

Rozbor budovy a členění nosných konstrukcí : střešní konstrukce - ploché a šikmé střechy, zakreslování geometrického tvaru střechy, jednotlivé prvky vaznicového krovu. Zásady zpracování projektové dokumentace v přípravné předrealizační fázi pozemních staveb, principy a postupy kreslení stavebních výkresů , půdorysy, řezy, pohledy, koordinační situace. Prostorové nároky pro vybavení a zařizovací předměty, modulový systém u rodinného domu. Sociálního zázemí včetně bezbariérové kabiny pro občanské stavby. Exkurze na stavbě.