KPS

Podklady pro zpracování Konstrukčního projektu, Bc.P., D.P.

z hlediska KPS, TZB, Statika, Tepelná technika prostředí, Požární odolnost budov

Prosklené fasády a velkoformátová okna  15.5. 2018

TitanZinek v architektuře  17.4. 2018