2022/23
Cílem předmětu je seznámení studenta se specifiky práce s žáky v inkluzivním prostředí školní třídy.
Cílem předmětu je seznámení se se specifiky preprimárního školství s akcentem na přechod do primárního vzdělávání.
cílem je seznámení se se specifiky primárního školství s akcentem na inovace ve vzdělávacím procesu
Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny a sebereflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností s důrazem na individualitu žáka.
Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny, projektování a řízení edukačního procesu a reflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností s důrazem na individualitu dítěte a na obsahovou kontinuitu učiva.
Završení dosavadních praktických aktivit, komplexní učitelská činnost. Těžištěm praxe je výuka akcentující výchovné využití obsahu učiva a navazující aktivity. Realizace v místě bydliště studenta nebo na fakultních školách v Liberci.
Těžištěm souvislé praxe realizované je především výuka všech předmětů a s ní spojené aktivity, činnosti výchovného charakteru a další učitelské činnosti.
Završení dosavadních praktických aktivit, komplexní učitelská činnost. Těžištěm praxe je výuka akcentující výchovné využití obsahu učiva a navazující aktivity. Realizace v místě bydliště studenta.
Obsah specializační praxe určuje zvolená specializace každého studenta a konkrétní katedra, která stanoví požadavky a úkoly. Výuku student doplní náslechovými hodinami a konzultacemi s učitelem.
Předmět se zabývá analýzou školské praxe a školskou soustavou v ČR.