Předmět Dynamika je vrcholem studia tzv. technické mechaniky, resp. mechaniky tuhých těles. Zabývá se zkoumáním vztahů mezi silami působícími na fyzikální objekty (hmotné body, soustavy hmotných bodů, tělesa, soustavy těles) a jejich pohybem.