Předmět si klade za cíl studenty seznámit se základy práce v organické laboratoři - sestavování aparatur, jedno- i vícestupňové syntézy, izolace a čištění produktů.