Následující materiály vznikly za podpory projektu 

"Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0" - CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002329

jako podpora k předmětu NTI / NMPT.