Novinky stránek

Picture of Igor Kopetschke
Zápisy do kurzů - studenti
by Igor Kopetschke - Wednesday, 5 October 2016, 12:13 PM
 

Jelikož se množí dotazy studentů, jak se zapsat do kurzu, tak pro ty, kterým to pedagog na hodině nesdělil následující postup:

  • Přihlásit se (účet LIANE, viz instrukce na přihlašovací straně)
  • Poté v bloku Navigace kliknout na Registrace kurzů (STAG)
  • Zaškrtnout si kurzy, do kterých chtějí přístup a již na portále existují
  • Uložit změny a kliknout na Nástěnku. Poté si již do kurzů vždy dostanete
Picture of Igor Kopetschke
Nefunkční přehrávání záznamů přednášek
by Igor Kopetschke - Friday, 2 September 2016, 7:09 PM
 

Dobrý den,

v současné době je mimo provoz katalog s videozáznamy přednášek, podle posledních informací se jedná o výpadek serveru na straně CESNETu. Jakmile bude problém odstraněn, naleznete příslušnou informaci zde.

Picture of Igor Kopetschke
Portál má oficiální podporu TUL
by Igor Kopetschke - Thursday, 23 June 2016, 12:35 AM
 

Od 1.7.2016 portál přechází pod univerzitní knihovnu a tím se stává oficiální a podporovanou platformou pro elektronické vzdělávání v rámci TUL. Velké díky za nezměrné úsilí tímto patří ředitelce UKN Mgr. Jitce Venclákové, děkanovi FM prof. Ing. Zdeňku Plívovi, Ph.D., RNDr. Kláře Císařové, Ph.D. a vedení TUL.