Předmět je úvodní prakticky zaměřenou disciplínou v modelu praktické přípravy, která obsahově koresponduje s tématy vybraných teoretických disciplín a má současně metodicky propedeutickou funkci. Studující uvádí do praktického kontextu témat souvisejících se speciální pedagogikou a seznamuje je s vybranými příklady praktického speciálně pedagogického terénu a s metodologickými možnostmi jeho poznávání, které i v dalších předmětech praxe využívá, např. nácvik pozorování, práce s pozorovacím archem a reflexe sledovaných jevů a další. Součástí všech exkurzí je předchozí příprava a následná analýza a řízená skupinová reflexe. Studující si vede záznamový deník jako podklad pro zpracování závěrečného portfolia praktické přípravy. Během speciálně pedagogických exkurzí studující navštíví instituce, v nichž pracují speciální pedagogové, ale i psychologové a sociální pracovníci, jejichž činnost je zaměřena na různé cílové skupiny. Jedná se instituce poskytující pobytové služby (např. instituce typu Jedličkův ústav Liberec, APOSS Liberec, Dětský domov), terénní či ambulantní služby (např. instituce typu Tyfloservis, Akademická poradna a centrum podpory Liberec, Lira Liberec apod.).