Předmět je koncipován tak, aby studující porozuměli pojetí speciální andragogiky a gerontagogiky v kontextu sociálně-ekonomickém, kulturním i edukačním. Předmět studující seznamuje se základními pojmy a problémy řešenými v obou oborech, představuje jim speciální andragogiku i gerontagogiku jako multidisciplinární vědy a seznamuje je s jejich postavením v systému věd. Studující získá přehled o jednotlivých stránkách edukačního procesu, o metodách, principech, formách a koncepcích.