Cílem předmětu je předat studentům znalosti a dovednosti v oblasti výchovné a vzdělávací práce s jedinci ze sociálně a kulturně odlišného prostředí, než je prostředí většinové. Studenti porozumí širokému kontextu otázky sociokulturního handicapu v diskurzu odlišné sociální a kulturní zkušenosti.