Studenti se v předmětu seznámí s obecnými zásadami, metodami a principy používání a využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace. Osvojí si základní komunikační systémy alternativní a augmentativní komunikace ve spojitosti s komunikační potřebou určitých skupin jedinců se zdravotním postižením.