Grafická díla

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KPV FP TU v Liberci

Grafická díla


Grafické dílo – jako samostatná entita

Př.:

Bibliografická citace:

NOVÁK, P., 2010. Zahrada v mlze [litografie]. Brno.

SACHARDA, J., 1954. Plechová kavalerie [fotografie]. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, signatura 0745.158.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Novák 2010).

… (Sacharda 1954).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání, resp. vytvoření zdroje,

3. kurzívou název zdroje,

4. v hranaté závorce bližší charakteristika grafického díla – např.: [fotografie], [olejomalba], [rytina],

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání, resp. vytvoření, příp. uložení zdroje (např. galerie, knihovna) a identifikátor uložení zdroje – např. signatura, registrační číslo v knihovně, galerii,

7. tečka.


Grafické dílo – jako součást jiného tištěného zdroje

Př.:

Bibliografická citace:

BACHAR, J., 2005. Skalní motivy [akvarel]. In: ALBERT, K. Hory a lidé. 1. vyd. Brno: Montana, s. 12. ISBN 80-12345-67-8.

MACHATKA, B., 1991. Sběr a lov [fotografie]. In: VADLEK, A. Volný čas v běhu života. 2. dopl. vyd. Praha: Papaton, s. 22, 23. ISBN 80-7039-191-X.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Bachar 2005, s. 12).

… (Machatka 1991, s. 22, 23).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání zdroje,

3. běžným řezem písma název citovaného grafického díla,

4. v hranaté závorce bližší charakteristika grafického díla – např.: [fotografie], [olejomalba], [rytina],

5. předložka „In:“,

6. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů celého zdroje, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora celého zdroje, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první tvůrce, pak „aj.“ nebo „et al.“,

7. kurzívou název celého zdroje,

8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

9. místo vydání,

10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

11. rozsah citovaného grafického díla, např.: s. 22, 23,

12. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

13. tečka.