Elektronické časopisy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Časopisy


Elektronické časopisy – konkrétní číslo časopisu jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

e-Pedagogium [online]. 2006, roč. 6, č. 2 [vid. 7. 12. 2006]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (e-Pedagogium 2006).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název časopisu,

2. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

3. rok vydání časopisu,

4. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

5. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

6. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 7. 12. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 7. 12. 2006, 07.12.2006, 7. prosince 2006, 2006-12-07),

7. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.

Pozn.: pokud odkazujeme číslo časopisu jako celek, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (e-Pedagogium 2006).


Elektronické časopisy – článek jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

POTMĚŠIL, M., 2006. Sebereflexe sluchově postižených dětí. e-Pedagogium [online], roč. 6, č. 2, s. 63–71 [vid. 7. 12. 2006]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Potměšil 2006, s. 67, 68).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 7. 12. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 7. 12. 2006, 07.12.2006, 7. prosince 2006, 2006-12-07),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.


Elektronické časopisy – článek více autorů

Př.:

Bibliografické citace:

DRVOTA, Z., aj., 2009. Robotika pro první stupeň základních škol. Media4u Magazine [online], roč. 6, č. 2, s. 31–33 [vid. 11. 8. 2011]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm022009.pdf

PAVLÁSKOVÁ, E., VORLÍČKOVÁ, B., VEČEŘOVÁ, P., 2009. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online], roč. 13, č. 4 [vid. 5. 4. 2010]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/zprava-z-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2008

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Drvota, aj. 2009, s. 31).

… (Pavlásková, Vorlíčková, Večeřová 2009). … (Pavlásková, et al. 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Pavlásková, et al. 2009), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 5. 4. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 5. 4. 2010, 05.04.2010, 5. dubna 2010, 2010-04-05),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm022009.pdf“.


Elektronické časopisy – článek bez uvedení konkrétního autora

Př.:

Bibliografické citace:

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, 2004. Metodický pokyn k silničnímu zákonu. Doprava a provoz v Česku [online], roč. 5, č. 2 [vid. 28. 11. 2006]. ISSN 1234-5678. Dostupné z: http://www.do.pro.ces.cz/pokyn-sil-zak

REDAKCE, 2008. Od historie ke konkurenceschopnosti pro budoucnost. Ikaros [online], roč. 12, č. 2 [vid. 24. 9. 2009]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/od-historie-ke-konkurenceschopnosti-pro-budoucnost

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Ministerstvo vnitra České republiky 2004). … (MVČR 2004).

… (Redakce 2008).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj – viz příklad: … (MVČR 2004)),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 28. 11. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 28. 11. 2006, 28.11.2006, 28. listopadu 2006, 2006-11-28),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.