Webové stránky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Internet


Webová stránka, server jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [vid. 11. 8. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://rvp.cz/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů 2011).

… (Metodický portál RVP 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, tvůrce, vydavatele apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané webové stránky, resp. serveru),
 2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané webové stránky, resp. serveru),

 3. kurzívou název citované webové stránky, resp. serveru,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 11. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 11. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 11. 8. 2011, 11.08.2011, 11. srpna 2011, 2011-08-11),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://rvp.cz/“.

Pozn.: pokud je název webové stránky, resp. serveru příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj zkrátit, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj a i po zkrácení musí být jasné, o jaký zdroj se jedná – viz příklad: … (Metodický portál RVP, 2011). U webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí se číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webový zdroj jednoho autora – součást jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografické citace:

KELLYOVÁ, M., 2001. Otazníky kolem cizích jazyků. In: Rodina [online]. 10. 5. 2001 [vid. 4. 12. 2007]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek1818.htm

WILDOVÁ, R., 2004. Vybrané didaktické problémy výuky prvopočátečního čtení. In: Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 28. 7. 2004 [vid. 12. 8. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZV/33/VYBRANE-DIDAKTICKE-PROBLEMY-VYUKY-PRVOPOCATECNIHO-CTENI.html/

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Kellyová 2001).

… (Wildová 2004).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje
 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie) – viz výše příklad Wildová …,

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,
 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek1818.htm“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Wildová 2004).


Webový zdroj jednoho autora – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

NEŠPOR, K., 2011. Svépomoc pro závislost na benzodiazepinech [online]. [vid. 7. 6. 2011]. Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Nešpor 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Nešpor 2011).


Webový zdroj více autorů – součást jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

SEDLÁK, J., ČÍŽEK, J., 2011. Černobíle: Plusy a mínusy Google+. In: Živě.cz [online]. 3. 8. 2011 [vid. 12. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/cernobile-plusy-a-minusy-google/sc-3-a-158230/default.aspx

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Sedlák, Čížek 2011). … (Sedlák, et al. 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Sedlák, et al. 2011), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie) – viz výše příklad Wildová …,

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,
 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/cernobile-plusy-a-minusy-google/sc-3-a-158230/default.aspx“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Sedlák, et al. 2011).


Webový zdroj více autorů – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

NEŠPOR, K., SCHEANSOVÁ, A., GREGOR, P., FIALA, T., 2008. Symboly abstinence v psychoterapii návykových nemocí [online]. [vid. 10. 4. 2010]. Dostupné z: http://www.drnespor.eu/a-symb12.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Nešpor, Scheansová, Gregor, Fiala 2008). … (Nešpor, aj. 2008).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Nešpor, aj. 2008), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Nešpor, aj. 2008).


Webový zdroj – součást jednoznačně pojmenovaného serveru – bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografické citace:

AFS, 2011. Česká rodina a jejich japonská dcera. In: Rodina [online]. 30. 6. 2011 [vid. 24. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek8378.htm

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE, 2006. Rozumět médiím – základy mediální výchovy pro učitele. In: Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 4. 4. 2006 [vid. 29. 8. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZV/512/ROZUMET-MEDIIM---ZAKLADY-MEDIALNI-VYCHOVY-PRO-UCITELE.html/

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (AFS 2011).

… (Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2006). … (VÚP v Praze 2006).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (VÚP v Praze 2006), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,
 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 29. 8. 2009], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 29. 8. 2009, 29.08.2009, 29. srpna 2009, 2009-08-29),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek8378.htm“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (VÚP v Praze 2006).


Webový zdroj – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru – bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografická citace:

ANON, 2007. Pat a Mat práce doma i na zahradě [online]. Aktualizace 4. 6. 2007 [vid. 9. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/prace.doma.i.na.zahrade.php

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Anon 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz příklad (VÚP v Praze 2006), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 6. 4. 2007 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/prace.doma.i.na.zahrade.php“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Anon 2007).