Kurzy ústavu MTI

Kurz je přehledem v oblasti měření fyzikálních veličin. Studenti se seznámí se základními měřicími metodami, získají vědomosti o fyzikálních principech celé řady senzorů a elektronických měřicích přístrojů, naučí se pomocí těchto přístrojů měřit fyzikální veličiny.

Cílem kurzu je seznámení se s možností publikování na internetu pomocí systémů pro správu obsahu (CMS) pod licencí GNU GPL. Dále prostudovat nejvýznamnější zástupce, zhodnotit jejich použití a vypracovat srovnání na základě kritérií důležitých pro publikování na internetu.

Za účelem seznámení studentů s touto problematikou je vytvořena internetová prezentace, kde jsou poskytnuty relevantní materiály z dané oblasti a zároveň vytvořeny video návody pro práci s jednotlivými systémy. Je nastíněn i další možný rozvoj portálu, hlavně při tvorbě návodů a propojení s e-learningovým systémem Moodle.