Topic outline

 • General

 • Úvod do problematiky Podnikových informačních systémů

  • Typologie Podnikových Informačních systémů

   •CIM
   •Digitální továrna
   •Základní přehled a Historie
   •MRP I
   •MRP II
   •ERP
   •APS
   •MES
   •WMS
   •SCM

   Zadání nalezení vhodného objektu pro PBL.

 • Procesy v IS ERP, nástroje popisu IS

  • •Průběh zakázky informačním systémem
   •Základní procesy při plánování
   •UML – plánování procesů a popis funkce podnikových IS.

 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM) a dodavateli (SRM)

 • Technická příprava výroby (TPV - BOMP)

  • Technická příprava výroby BOM - Struktura výrobku a kusovníky

   • PDM a PLM systémy
   • Tvarový a materiálový návrh výrobku
   o výkres dílů
   o výkres sestav
   • Technologický návrh výrobku
   o BOM a BOMP
   o Struktura výrobku - Kusovníky
   o Výrobní/montážní diagram (schéma)
   o Tvorba struktury výrobku v IS


 • Technologický postup a výrobní plán

  • Technologický postup a výrobní plán
   •Kusovník – montážní diagram, struktura výrobku a výrobní stupně
   •Diagram závislostí – určení vzájemných vazeb operací
   •Struktura operací a způsob jejich určení
   •Technologický postup a jeho parametry, využití v IS
   •Technologický kusovník
   •Norma spotřeby materiálu

 • Master Production Schedule (MPS)

  • Master Production schedule
   •MPS – definice a vstupy, výstupy
   •Výroba na sklad a na zakázku (MTO, MTS, ATO)
   •Tvorba MPS
   oPředpověď - základní metody forecastingu
   oVýpočet MPS
   oPoptávka a Skladové zásoby
   oVýpočet ATP
   •MPS – Lhůtový plán

 • Hrubé kapacitní plánování - Rought Cut Capacity Planning (RCCP)

  • RCCP - hrubé kapacitní plánování

   •RCCP – definice a vstupy, výstupy, obecný postup
   •Druhy omezení
   •Způsoby výpočtu
   oOverall factor (CPOF)
   oBill of Capacity (BOC)
   oBill of Labour (BOLA)
   oResource Profile Approach (RPA)

 • Řízení materiálového toku – Systémy řízení zásob

  • Řízení materiálového toku – Systémy řízení zásob

   •Funkce a Druhy zásob
   •Klasifikace zásob podle objemu a pravidelnosti objednávek.
   •Modely řízení zásob a stanovování objednacího množství.
   •Podklad pro stanovení Q (objednacího množství) v ERP (MPR I).

 • MRP I - Plánování spotřeby materiálu

  • MRP I - Plánování spotřeby materiálu

   • Funkce MPR I
   • BOMP a MPRI - Výrobní, dispoziční stupně.
   • Rozpad kusovníku
   • Výpočet objednacího množství
   • Výpočet bezpečnostních zásob
   • Výpočet plán požadavku na Nákup a Výrobu

 • MRP II - Plánování kapacit

  • MRP II - Plánování kapacit

   • Funkce MPR II – datový model a definice
   • Schéma spotřeby času.
   • Výpočet délky trvání výrobní dávky
   • Vlivy na volbu velikosti výrobní dávky
   • Výpočet kapacit
   • Kapacitní bilance pracovišť


 • APS a rozvrhování výroby

  • APS a rozvrhování výroby

   •Funkce APS
   •Plánování vs Rozvrhování
   •Přínosy, Rizika a data
   •OPT – První z APS
   •Nejznámější APS systémy
   •Základní rozvrhovací modely
   •Druhy rozvrhů
   •Algoritmy a pravidla
   •Optimalizace

 • SCM - Řízení dodavatelského řetězce

 • MES a WMS – Řízení výroby a skladování

 • Závěrečné shrnutí, prezentace studentských projektů